Стих на Денот – 1 Петар 5:6

Стих на Денот – 1 Петар 5:6

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

30 декември 2014
Стих на Денот

Бидете понизни пред Божјата моќна рака, за Бог да ве воздигне кога за тоа ќе дојде време.

1 Петар 5:6 MNT