Стих на Денот – 1 Тимотеј 2:5-6

Стих на Денот – 1 Тимотеј 2:5-6

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

07 ноември 2014
Стих на Денот

постои само еден Бог и постои само Еден што може да посредува меѓу Бог и луѓето: тоа е човекот Исус Христос.
Тој го даде Својот живот за да се откупи слобода за секој човек. Бог му ја упати оваа порака на светот во вистинско време.

1 Тимотеј 2:5-6 MNT