Стих на Денот – 1 Јован 4:15

Стих на Денот – 1 Јован 4:15

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

11 октомври 2014
Стих на Денот

Секој што го прифаќа Исуса како Божји Син, го има Бога во себе, а и тој е во Бога.

1 Јован 4:15 MNT