Стих на Денот – 1 Јован 4:21

Стих на Денот – 1 Јован 4:21

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

17 јануари 2015
Стих на Денот

Христос ни даде ваква заповед: Тој што Го сака Бога, треба да ги сака и христијаните околу себе.

1 Јован 4:21 MNT