Стих на Денот – 1 Јован 4:9

Стих на Денот – 1 Јован 4:9

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

22 декември 2014
Стих на Денот

Бог ја докажа Својата голема љубов спрема нас, испраќајки Го на овој свет Својот единствен Син, за ние да добиеме вечен живот преку Него.

1 Јован 4:9 MNT