Стих на Денот – 2 Коринтјаните 10:17-18

Стих на Денот – 2 Коринтјаните 10:17-18

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

11 септември 2014
Стих на Денот

Но, Светото Писмо вели: „Ако некој се фали, нека се фали со она што Господ го прави!“
Зашто кога некој сам себеси се фали, тоа не е вистинска препорака. А кога Господ некого ќе пофали, таквиот навистина е достоен.

2 Коринтјаните 10:17-18 MNT