Стих на Денот – 2 Коринтјаните 12:9

Стих на Денот – 2 Коринтјаните 12:9

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

13 декември 2014
Стих на Денот

но Тој ми рече: „Ја имаш Мојата благонаклоност и тоа ти е доволно! Мојата сила најдобро се забележува во твојата немоќ!“ Затоа, смело ја признавам својата немоќ зашто така станува очигледно дека Христовата сила работи преку мене.

2 Коринтјаните 12:9 MNT