Стих на Денот – 2 Коринтјаните 7:1

Стих на Денот – 2 Коринтјаните 7:1

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

09 декември 2014
Стих на Денот

Драги пријатели, сега кога ги знаеме сите овие ветувања, да се исчистиме од се што може да ги оскверни нашето тело или дух. Да се трудиме, од страхопочит спрема Бог, да стануваме телесно и духовно се почисти, до совршенство.

2 Коринтјаните 7:1 MNT