Стих на Денот – Maтеј 12:50

Стих на Денот – Maтеј 12:50

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

12 ноември 2014
Стих на Денот

„Овие ми се и мајка и браќа! Секој што ја извршува волјата на Мојот небесен Татко ми е и брат и сестра и мајка.“

Maтеј 12:50 MNT