Стих на Денот – Maтеј 13:44

Стих на Денот – Maтеј 13:44

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

22 септември 2014
Стих на Денот

„Небесното царство може да се спореди со богатство скриено во нива. Човекот што ќе го пронајде повторно го закопува и сиот радосен оди и продава си што поседува и ја купува таа нива.“

Maтеј 13:44 MNT