Стих на Денот – Maтеј 18:20

Стих на Денот – Maтеј 18:20

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

17 февруари 2015
Стих на Денот

Зашто, каде што двајца или тројца ќе се здружат под Моето име, и Јас сум таму, меѓу нив.“

Maтеј 18:20 MNT