Стих на Денот – Maтеј 18:4

Стих на Денот – Maтеј 18:4

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

01 декември 2014
Стих на Денот

Најголем во небесното царство е оној што ќе се понизи и ќе биде како ова детенце.

Maтеј 18:4 MNT