Стих на Денот – Maтеј 22:37-38

Стих на Денот – Maтеј 22:37-38

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

04 јануари 2015
Стих на Денот

Исус му одговори: „Сакај Го Господ, својот Бог, со сето срце, со сета душа и со сиот разум“.
Тоа е првата и наедно најважната заповед.

Maтеј 22:37-38 MNT