Стих на Денот – Maтеј 24:35

Стих на Денот – Maтеј 24:35

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

31 август 2014
Стих на Денот

Небото и Земјата ќе ги снема, но Моите зборови ќе останат!

Maтеј 24:35 MNT