Стих на Денот – Maтеј 5:14

Стих на Денот – Maтеј 5:14

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

08 јануари 2015
Стих на Денот

Вие сте во улога на светлина на светот, како осветлен град изграден на врв планина, за сите да го гледаат.

Maтеј 5:14 MNT