Стих на Денот – Maтеј 5:3

Стих на Денот – Maтеј 5:3

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

10 октомври 2014
Стих на Денот

„Благословени се оние кои се чувствуваат духовно сиромашни, зашто на таквите им припаѓа небесното царство!

Maтеј 5:3 MNT