Стих на Денот – Maтеј 6:21

Стих на Денот – Maтеј 6:21

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

24 септември 2014
Стих на Денот

Зашто, каде што ви е богатството, таму ќе ви биде и срцето.

Maтеј 6:21 MNT