Стих на Денот – Maтеј 6:33

Стих на Денот – Maтеј 6:33

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

29 декември 2014
Стих на Денот

Вие, пак, грижете се најнапред за Божјото царство и Неговата праведност, а си друго што ви е потребно, ќе ви биде дадено.

Maтеј 6:33 MNT