Стих на Денот – Maтеј 7:7

Стих на Денот – Maтеј 7:7

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

17 септември 2014
Стих на Денот

„Молете и ќе добиете; барајте и ќе најдете; почукајте и ќе ви биде отворено,

Maтеј 7:7 MNT